Skip Navigation Links
2 خرداد 1401
36020 بازدید

تعاریف بانکی/اصطلاحات بانكي

تعاریف بانکی/اصطلاحات بانكي

اصطلاحات بانكي شامل لغات و تعاريف پايه اي است كه در تمام سيستم بانكداري دولتي و خصوصي تعريف مشتركي داشته و در واقع شامل خدمات بانكي قابل ارائه به مشتري، اصلاحات رايج و تخصصي علم بانكداري ميباشد

مشاركت مدني، عبارت است از درآميختن سهام الشركه نقدي و يا غيرنقدي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي متعدد به نحو مشاع و به منظور انتفاع،‌ طبق قرارداد. مشاركت مدني توسط بانك‏ها

اصطلاحات بانكی شامل لغات و تعاریف پایه ای است كه در تمام سیستم بانكداری دولتی و خصوصی تعریف مشتركی داشته و در واقع شامل خدمات بانكی قابل ارائه به مشتری، اصلاحات رایج و تخصصی علم بانكداری میباشد، نظیر: سپرده، ضامن، مشتری، حساب بانكی، حساب جاری، سود، سود علی الحساب، اوراق قرضه، اوراق بهادار، وام، دیركرد، بهره، مانده گیری، معدل حساب، صندوق، كلرینگ، انتقالی، چك، تراول، انواع چك اعتبار بانكی

اصطلاحات بانکی

اصطلاحات بانكي شامل لغات و تعاريف پايه اي است كه در تمام سيستم بانكداري دولتي و خصوصي تعريف مشتركي داشته و در واقع شامل خدمات بانكي قابل ارائه به مشتري، اصلاحات رايج و تخصصي علم بانكداري ميباشد، نظير سپرده، ضامن، مشتري، حساب بانكي، حساب جاري، سود، سود علي الحساب، اوراق قرضه، اوراق بهادار، وام، ديركرد، بهره، مانده گيري، معدل حساب، صندوق، كلرينگ، انتقالي، چك، تراول، انواع چک، اعتبار بانكي، بانکداری الکترونیک، بانکداری اینترنتی، خودپرداز، بانک هوشمند، پایانه فروش، سیستم های یکپارچه پرداخت، حساب های فراگیر، چک برگشتی، چک بلا محل، خزانه، گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی)، شعبه ارزی، شعبه ریالی، مضاربه، مزارعه، وام ازدواج، وام مسکن، وام خود اشتغالی، قرعه کشی، نرخ سود، ریفاینانس، حساب ارزی، همراه بانک، مشارکت مدنی، سرپرستی شعب، صورت حساب، نرخ ارز، افتتاح حساب، کارت هدیه، کارت اعتباری، شعبه الکترونیکی، شعبه بیست و چهارساعته، اطاق پایاپای اسناد، مهر ابطال، ساتنا، حواله، رسید بانکی، چک بین بانکی، چک شخصی، چک عمومی، مسکوکات، موجودی، معدل حساب، انتقال وجه، پرداخت الکترونیکی قبوض و هزاران اصطلاح دیگر.

چند تعریف بانکی:

قرض ‏الحسنه:

قرض ‏الحسنه عـقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين( قرض‏ دهنده)، مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر ( قرض‏ گيرنده) تمليك مي‏كند كه قرض ‏گيرنده مثل و يا در صورت عــدم امكان، قيمت آن را به قرض‏ دهنده رد نمايد. بانك‏ها ، به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهاي: (2) و (9) اصل (43) قانون اساسي و همچنين رفع نيازهاي اساسي اشخاص، با تخصيص بخشي از منابع خود طبق ضوابطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار و تأييد رياست محترم جمهوري خواهد رسيد، در موارد ذيل مبادرت به پرداخت قرض‏ الحسنه مي ‏نمايند:

  • الف- تأمين وسائل و ابزار و ساير امكانات، براي ايجاد كار جهت كساني كه فاقد اين‏گونه امكانات مي‏باشند، در شكل تعاوني.
  • ب- كمك به امر افزايش توليد، با تاكيد بر توليدات كشاورزي ـ دامي ـ صنعتي.
  • ج - رفع احتياجات ضروري
  • هزينه هاي پرداخت قرض‏ الحسنه در هر مورد، بر اساس دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و از قرض‏ گيرنده دريافت خواهد شد.

مشاركت مدني:

مشاركت مدني، عبارت است از درآميختن سهام الشركه نقدي و يا غيرنقدي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي متعدد به نحو مشاع و به منظور انتفاع،‌ طبق قرارداد. مشاركت مدني توسط بانك‏ها به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي فعاليت‏هاي: توليدي، بازرگاني و خدماتي صورت خواهد گرفت؛ موضوع مشاركت بايد مشخص باشد. ‌شركت مدني در صورتي تشكيل و تحقق خواهد يافت كه شركا طبق قرارداد، سهم ‏الشركه نقدي خود را به حساب مخصوصي كه در بانك براي شركت افتتاح مي‏گردد،‌ واريز نمايند و در صورتي كه تمام يا قسمتي از سهم الشركه غيرنقدي باشد، طبق مقررات مشاركت مدني، اين سهم الشركه به مدير يا مديران شركت مدني تحويل گردد. ‌پرداخت سهم الشركه شركاء در مشاركت مدني مي‏توانند،‌ طبق قرارداد، به دفعات صورت گيرد. مشاركت مدني پس از اتمام موضوع شركت، تصفيه و مرتفع مي‏شود. بانك‏ها مكلف‏ هستند در قرارداد مشاركت مدني تصريح نمايند كه مدير و يا مديران شركت‏هاي مدني كه طبق اين مقررات تشكيل مي‏شوند، ‌بيش از مال الشركه واريزشده به حساب و يا تحويل شده به مدير يا مديران شركت، مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالي نمي‏باشند.

مشاركت حقوقي:

منظور از مشاركت حقوقي عبارت است از: تأمين قسمتي از "سرمايه" شركت‏هاي سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شركت‏هاي سهامي موجود. بانك‏ها مي‏توانند، ‌به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت بخش‏هاي مختلف توليدي، بازرگاني و خدماتي، قسمتي از سرمايه مورد نياز شركت‏هاي سهامي را كه براي امور مذكور تشكيل شده و يا مي‏شوند ، تأمين نمايند. بانك‏ها موظف‏ اند؛ قبل از مشاركت، وضعيت شركت‏هاي سهامي را كه سهام آنها موضوع خريد است و يا طرح ارائه شده براي مشاركت را از لحاظ فني ، مالي و اقتصادي ( در حد نياز بانك ) بررسي و ارزيابي نمايند. مشاركت هر بانك از محل منابع بانك و سپرده‏هاي سرمايه‏ گذاري، در صورتي مجاز است كه نتيجه بررسي و ارزيابي حاكي از پيش‏ بيني عدم زيان‏ دهي مشاركت باشد. حداقل نسبت سرمايه شركت‏هايي كه بانك‏ها در آنها مشاركت مي‏نمايند، به كل منابع مالي اين قبيل شركت‏ها، در بدو مشاركت، عندالزوم توسط بانك مركزي تعيين خواهد شد. بانك‏ها مي‏توانند سهام خود در شركت‏هاي سهامي را به فروش برسانند. بانك مركزي مي‏تواند عندالزوم نسبت مشاركت يك و يا چند بانك، از محل منابع بانك و سپرده ‏هاي سرمايه‏ گذاري در يك شركت سهامي جديد و همچنين نسبت سهام خريداري توسط يك و يا چند بانك از محل مذكور،‌ در يك شركت سهامي موجود را تعيين نمايد.

مضاربه:

مضاربه قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين ( مالك ) عهده دار تأمين سرمايه ( نقدي) مي‏گردد؛ با قيد اينكه طرف ديگر ( عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله شريك باشند. بانك‏ها مي‏توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگاني، به عنوان مالك، سرمايه نقدي (منابع) لازم را در اختيار عامل ـ اعم از شخص حقيقي يا حقوقي ـ قرار دهند. بانك‏ها در اعـطاي اين تسهيلات به تعاوني‏هاي قانوني اولويت خواهند داد. بانك‏ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي نمي‏باشند. انواع هزينه هاي قابل قبول در مضاربه، توسط بانك مركزي تعيين و اعلام خواهد شد. معامله سلف منظور از معامله سلف پيش‏ خريد نقدي محصولات توليدي به قيمت معين مي‏باشد.( با توجه به ضوابط شرعي ) بانك‏ها مي‏توانند، ‌به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي ـ ‌اعم از اينكه مالكيت اين واحدها متعلق به شخص حقيقي و يا حقوقي باشد ـ منحصراً بنا به درخواست اين‏گونه واحدها، مبادرت به پيش‏ خريد محصولات توليدي آنها بنمايند. بانك‏ها از فروش محصولات توليدي پيش‏خريد شده، قبل از سررسيد تحويل ممنوع مي‏باشند. مگر اينكه مبيع قبل از سررسيد به بانك تحويل شده باشد.

سود بانکی:

سود بانكی میزان بهره و یا هزینه ای است كه بانك یا موسسه ملی در قبال استفاده از سرمایه های وام دهندگان در یك بازه زمانی مشخص به انها پرداخت میكنند. محاسبه نرخ سود بانكی در ایران توسط بانك مركزی (شورای پول و اعتبار) تعیین میشود. نرخ سود بانكی تاثیر مستقیمی بر بازار اعتبارات (وام) دارد و بانك ها باید بطور پیوسته جهت نرخ های سود را پیش بینی كنند تا بتوانند به موقع نرخ ها ی سود خود را تعدیل نمایند. در ایران نرخ های سود نه بر اساس سیاست های پولی بلكه بر اساس ملاحظات خاص تعیین میشود، به همین دلیل نرخ های سود بانكی در ایران دارای نوسان كمتری میباشد.

 اعتبارات اسنادی

ال سی:

گشایش اعتبارات اسنادی: اعتبار اسنادی یک وسیله پرداخت در مبادلات بین المللی است و یکی از خدماتی است که به موجب آن (بانک گشایش کننده) بنابر تقاضا و دستورات یک مشتری (متقاضی اعتبار/خریدار ) و یا از طرف خود موظف می شود به منظور خرید یا سفارش کالا یا خدمات در مقابل اسناد مقرر و مطابق با شرائط اعتبار، پرداختی را به شخص ثالث (ذینفع/فروشنده ) یا به حواله کرد او انجام دهد یا به بانک دیگراجازه پرداخت یا معامله دهد. اعتبارات اسنادی وارداتیبانک تجارت غالباً ازطریق عقد جعاله اقدام به گشایش اعتبار اسنادی می نماید. گشایش اعتبار اسنادی می تواند دیداری یا مدت دار (یوزانس و ریفاینانس ) باشد. در گشایش اعتبار اسنادی براساس مصوبه های صادره بخشی ازمبلغ اعتبار به عنوان پیش پرداخت در زمان گشایش از مشتری اخذ و مابقی در زمان تحویل اسناد توسط مشتری تامین و به حسابهای مربوطه واریز می گردد تضمین باقیمانده وجه اعتبار، بر اساس مقررات جاری بانک و در قبال وثایق معتبر انجام می گردد یا بخش قابل توجهی از مبلغ اعتبار اسنادی بعداز رسیدن اسناد حمل در قالب تسهیلات فروش اقساطی کالای وارده ، در اختیار مشتریان بانک قرارمی گیرد. در صورت درخواست متقاضی/ خریدار جهت استفاده از تسهیلات خطوط اعتباری کوتاه/ میان و بلند مدت ریفاینانس و فاینانس و یا استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی و یا منابع بانک و یا بانک توسعه اسلامی واحد ارزی اقدام به گشایش اعتبار می نماید.

دیسکانت ال سی:

پی ار دی

حاشیه سود

نسبت هایی هستند كه بجای در نظر گرفتن اینكه شركت چه میزان دارایی و سهام و سرمایه گذاری بدست اورده است مقدار پولی را كه شركت بابت كلیه در امد های حاصل از فروش محصولات، دارایی وسرمایه گذاری ها بدست خواهد اورد بیان می كند. حاشیه سود سرمایه گذاران را قادر می سازد كه سود دهی شركت ها را مقایسه كرده و سپس اقدام به سرمایه گذاری نمایند. در حالی كه این اطلاعات كامل را نمیتوان از طریق صورت های مالی شركت ها بدست آورد. بطور كلی حاشیه سود عوایدی است كه از هر دلار فروش شركت بدست میاید.

سرمایه گذاری و وام:

سرمایه گذاری عبارتست از تبدیل وجوهات مالی به یك یا چند نوع دارایی كه برای مدت زمانی مشخص یا نامشخص در زمان اینده نگهداری و استفاده خواهد شد. قبل از اینكه سرمایه گذار اقدام به سرمایه گذاری نماید بایستی یك طرح مالی كلی را برای خود تنظیم نماید، سرمایه گذاری جهت كسب سود انجام میپذیرد زیرا وجه نقد دارای هزینه فرصت از دست رفته میباشد و در كنار ان نگهداری وجه نقد سبب خواخد شد تا در یك فضای تورمی قدرت خرید پول كاهش یافته و فرصت كسب سود از دست میرود. سرمایه گذاری میتواند ناشی از دارایی های موجود افراد، وام و یا پس انداز باشد. سرمایه گذاران سعی میكنند سرمایه خود را در قبال عواملی چون مالیات، میزان سود دهی، ریسك سرمایه و سایر عوامل مدیریت كرده و بهترین تصمیم را بگیرند. سرمایه ‏گذاران انتظار دارند بازده آنها تا جایی كه ممكن است زیاد باشد، ولی باید توجه كرد كه میزان بازده تحت تأثیر ریسك سرمایه گذاری قرار دارد. ریسك دارای انواع مختلفی است و به همین دلیل تعاریف متعددی نیز دارد تعریف كلی ریسك عبارتست از میزان اختلاف بازده واقعی یك سرمایه ‏گذاری از بازده مورد انتظار آن.

سرمایه گذار:

سرمایه گذار یکی از اركان فعال بازار است که از دیدگاه اكثر مردم بیشتر در بازار سهام فعالیت می کند. سرمایه گذارها معمولاً سهام یک یا چند شرکت را خریداری كرده و برای بلندمدت آن را نگه می دارند و اعتقاد دارند شرکت یاد شده چشم انداز بسیار مثبتی دارد و افت و خیزهای مقطعی در قیمت سهام چندان اهمیتی ندارد زیرا روند کلی قیمت ها صعودی میباشد،. برای سرمایه گذارها معمولاً دو موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.

ارزش:

سرمایه گذارها باید به این موضوع بیندیشند که آیا سهام یک شرکت از ارزش مناسب برخوردارهست و آیا طی گذشت زمان قیمت آن افزایش پیدا میكندیا نه. برای مثال اگر سهام دو شرکت دارای نسبت قیمت به بازده متفاوت است، آن سهامی که قیمت پایین تری دارد ارزشمند تر محسوب می شود زیرا سرمایه گذار به ازای هر یک دلاری که سود می برد باید مبلغ کمتری برای خرید آن سهم بپردازد. در نسبت قیمت به بازده هنگامی که قیمت سهم پایین تر باشد، کل نسبت کوچک تر می شود و هرچه این نسبت برای سهام یک شرکت کوچک تر باشد خرید آن سود بالاتری برای سرمایه گذار در بر خواهد داشت. سرمایه گذار باید میزان موفقیت شرکت در آینده را با نگاه به قدرت مالی شرکت و ارزیابی جریان نقدینگی آن در آینده ارزیابی کند. هرچه ابزار سرمایه گذار برای این ارزیابی قدرتمندتر باشد، سودی که کسب می کند در مجموع بالا تر خواهد بود. هر دو عامل ذكر شده را می توان با تحلیل صورت های مالی شرکت و همچنین بررسی روند تحول صنعتی که شرکت در آن مشغول فعالیت است، کشف کرد.

اخذ وام ال سی از کشور امارات:

اعتبار اسنادی با پرداخت مؤخّر (مدت‌دار) (Defered Payment L/C) در این گونه اعتبارات ذینفع اعتبار پس از ارائه اسناد به بانک تعیین شده در صورت عدم مغایرت در موعد تعیین شده در آینده وجه معامله را دریافت خواهد نمود. مثلاً اگر توافق شده باشد مبلغ اعتبار با پرداخت مدت‌دار ۱۲۰ روزه پرداخت شود، در موعد تعیین شده بانک وجه اعتبار را به ذینفع اعتبار پرداخت می‌کند. تذکر: در این نوع اعتبارات برای پرداخت مدت‌دار براتی صادر نمی‌گردد تا ذینفع اعتبار این امکان را داشته باشد تا در صورت احتیاج با تنزیل برات و وجه معامله را دریافت کند. به همین خاطر از نظر فروشنده یا ذینفع این اعتبار یکی از نامناسب‌ترین روش‌های دریافت وجه کالا است، در حالی‌که برای متقاضی اعتبار یا خریدار چون هزینه ابطال تمبر و تهیه برات را ندارد و مناسب‌ترین روش به شمار می‌آید. بانک های کشور امارات به منظور حمایت از تجار و بازرگانان فعال در این کشور و تبدیل شدن به یکی از قطب های تجاری بزرگ دنیا اقدام به ارائه تسهیلاتی در قالب وام ال سی نموده است که این وام در جهت حمایت از تجاری پرداخت میشود صلاحیت و اعتبار انها از لحاظ بانک تایید شده باشد ولی نیاز به سرمایه گذاری بیشتر در زمینه کاری خود دارند.

مرحله سرمایه گذاری:

بر اساس قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی ، رویه اداری درخواست مجوز سرمایه گذاری خارجی بصورتی بسیار کوتاه و ساده طراحی گردیده است . همانگونه که در نموادر زیر مشاهده می شود ، کل فرایند صدور مجوز سرمایه گذاری در چهار مرحله به ترتیب زیر می باشد .

مرحله اول : ارائه درخواست پذیرش سرمایه گذاری به سازمان : به متقاضیان توصیه می شود اطمینان حاصل نمایند اطلاعات مندرج در فرم درخواست پذیرش مجدانه و ترجیحا“ با استفاده از مطالعات توجیه فنی و اقتصادی طرح و در صورت عدم وجود چنین مطالعاتی، به کمک آخرین اطلاعات و داده های طرحی که مایل به سرمایه گذاری در آن هستند تنظیم شده باشد. به همین منظور در طول تدارک درخواست پذیرش، کارکنان اداره کل سرمایه گذاریهای خارجی سازمان می توانند طرف مشورت قرار گیرند .

مرحله دوم : بررسی درخواست پذیرش سرمایه گذاری توسط هیات سرمایه گذاری خارجی : متعاقب ارائه درخواست، سازمان گزارشی درخصوص درخواست مزبور به منظور بررسی واخذ تصمیم از سوی هیات سرمایه گذاری خارجی تهیه می نماید . این فرایند معمولا“ بیش از 15 روز کاری از زمان دریافت درخواست پذیرش بطول نمی انجامد . معمولا“ از نمایندگان سرمایه گذاران خارجی نیز برای شرکت در جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی دعوت بعمل می آید . در هر صورت هیات سرمایه گذاری خارجی می بایست طی حداکثر یک ماه در خصوص درخواست پذیرش اخذ تصمیم نماید .

مرحله سوم : ارسال پیش نویس مجوز سرمایه گذاری برای سرمایه گذار خارجی : به منظور حصول اطمینان از رضایت سرمایه گذار خارجی از تصمیم هیات پیش نویس مجوز سرمایه گذاری پیش از صدور برای سرمایه گذار خارجی ارسال میگردد. این کار فرصت آن را برای سرمایه گذار خارجی فراهم می سازد که جزئیات محتوای مجوز سرمایه گذاری را بررسی نموده و پیش از صدور نهایی آن موافقت یا مخالفت خود را ابراز دارد . سازمان از هرگونه اظهار نظر مخالف با تصمیمات هیات سرمایه گذاری خارجی استقبال نموده و آماده است موضوع را دوباره به منظور بررسی مجدد در هیات مطرح نماید .

مرحله چهارم : صدور مجوز سرمایه گذاری : مجوز نهایی درهیچ شرایطی پیش از آنکه سازمان رسما“ از موافقت سرمایه گذار خارجی با محتوای پیش نویس مجوز اطلاع حاصل نماید صادر نمی گردد . متعاقب دریافت تائیدیه سرمایه گذار درخصوص پیش نویس مجوز ، مجوز نهایی با امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر میگردد.

حوزه سرمایه گذاری:

تسهیلات بانکی و اعتباری

فعالیت اصلی بانك ها، خرید و فروش وجوه است. بانك ها وجوه را به شكل سپرده جذب نموده و در قالب تسهیلات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می دهند. اگرچه در نظام بانكی، تاكید زیادی بر خدمات كارمزدی به عمل می آید، ولی منبع اصلی درآمد بانك ها سود حاصل از اعطای تسهیلات می باشد. بنابراین، فرایند جذب منابع و اعطای سپرده های بانكی باید به بهترین نحو ممكن مدیریت شود. مدیریت موفق این فرایند نیز زمانی ممكن است كه مدیران اطلاعات دقیقی از بهای تمام شده و منافع حاصل از این فرایند داشته باشند.


11 اردیبهشت 1394
چاپ مطلبمطالب مرتبط

ارسال نظر

برای نظر دادن، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
، اگر حساب کاربری ندارید، ابتداعضو شوید.

نظرات