Skip Navigation Links
2 خرداد 1401
50344 بازدید

روند حمایتی از سرمایه گذاران خارجی

روند حمایتی از سرمایه گذاران خارجی

روند حمایتی از سرمایه گذاری خارجی با تصویب آیین نامه اعطای جایزه جذب سرمایه گذاری خارجی

روند حمایتی از سرمایه گذاری خارجی در قانون برنامه پنجم توسعه

ایران از بسیاری جهات مکانی مناسب برای سرمایه گذاری و کسب و کار شمرده می شود. برخی از این ویژگی ها عبارتنداز:

1- موقعیت استراتژیک: موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد در قلب محل اتصال خاورمیانه، آسیا و اروپا که با ترتیبات تجاری، گمرکی، مالیاتی و سرمایه گذاری منطقه یی و فرا منطقه یی می تواند تقویت فزاینده یی گردد.

2- امکانات بازار داخلی و نزدیکی به سایر بازارها: بازار داخلی گسترده و درحال رشد و همچنین دسترسی سریع به بازارهای همسایه.

3- مزیت های نیروی کار: ذخیره یی عظیم از نیروی انسانی آموزش دیده، کارا و با صرفه در اقتصادی متنوع و دارای بخش های صنعت و خدمات گسترده.

4- زیرساخت های توسعه یافته: شبکه یی از زیرساخت های گسترده درسراسر کشـــور در حوزه های مخابرات، راه، راه آهن و غیره.

5- هزینه پایین تولید و خدمات عمومی: دامنه متنوعی از انرژی، مخابرات، حمل و نقل و همچنین خدمات عمومی.

6- منابع طبیعی فراوان: ذخایری عظیم و متنوع از منابع طبیعی، از نفت و گاز تا فلزات و غیرفلزات که بیانگر دسترسی آسان به مواد خام است.

7- شرایط اقلیمی: برخورداری از آب و هوایی چهار فصل به عنوان مزیتی برای انجام فعالیت های کشاورزی در سراسر سال و سرتاسر کشور.

8- مشوق های مالی: تعدیل نرخ های مالیات بردرآمد شرکت ها به یک نرخ ثابت 25درصد با فرض وجود معافیت های متنوع مالیاتی.

9- تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی: با تصویب بند (هـ) از تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه در نیمه دوم 1372 و پذیرش سرمایه گذاری خارجی پس از یک دوره توقف طولانی پانزده ساله، بار دیگر جذب سرمایه های خارجی مورد توجه قرار گرفت. در برنامه سوم توسعه به دولت نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی خارجی اجازه داده شد.

در مواد 13، 14، 15، 21، 24، 33 و 48 برنامه چهارم توسعه جذب و حمایت از سرمایه های خارجی در بخش های مختلف اقتصادی جدی گرفته شد. سرانجام « قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی» مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی یکشنبه مورخ 19/12/1380 مجلس شورای اسلامی تصویب و صدور مواد (1) و (2)، بندهای (ج) و (د) ماده (2)، بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) درجلسه روز شنبه مورخ 4/3/1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. متاسفانه با وجود پتانسیل های فوق الذکر و با وجود اینکه متوسط نرخ بازگشت سرمایه گذاری خارجی در ایران بالای 50 درصد و متوسط نرخ بازده سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی 29 درصد، در بخش معدن (نفت و گاز) 36 درصد، دامپروری 5/22 درصد، صنایع غذایی 5/37 درصد و فلزات اساسی 21 درصد اعلام شده است، به جهات مختلف؛بویژه مشکلات سیاسی و اقتصادی، تشدید تحریم های شورای امنیت، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا، ایران در جذب حداقلی سرمایه گذاری خارجی چندان موفق نشان نمی دهد. مع الوصف آخرین روند حمایتی از سرمایه گذاری خارجی قانونگذار ایرانی جهت غلبه بر این ناملایمات در قوانین اخیر التصویب عبارتند از:

 - روند حمایتی از سرمایه گذاری خارجی در قانون برنامه پنجم توسعه:

  به موجب ماده 111 این قانون: «دولت متناسب با نیازهای روز و ضرورت های تحقق اهداف برنامه و به منظور افزایش کارآیی، حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به موارد ذیل اقدام قانونی کند: الف- تقویت و تجهیز سازمان «سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران» ب ـ شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات برحسب ضرورت و تعیین و اعمال مشوق ها به تناسب نیاز روز و رقابت های بین المللی برای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی.»

  - روند حمایتی از سرمایه گذاری خارجی در قانون بودجه سال 1390:

  طبق بند (68) ذیل ماده واحده این قانون: «به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی، مبلغ یکصد میلیارد ریال از محل ردیف110004 دراختیار سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران قرار می گیرد تا برای حمایت و تشویق اشخاص حقوقی غیردولتی که برای ارزیابی و جذب سرمایه خارجی فعالیت می کنند، متناسب با سرمایه جذب شده به صورت جایزه جذب سرمایه خارجی پرداخت و به هزینه قطعی منظور کند.» آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تهیه و ظرف دو ماه به تصویب هیات وزیران می رسد.» بدین ترتیب قانونگذار به دولت اجازه داده است از سرفصل اعتبارات هزینه یی سال جاری و در راستای جذب، حمایت و توسعه سرمایه گذاری های خارجی در کشور، مبلغ 10 میلیارد تومان در اختیار سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران قرار دهد تا برای حمایت و تشویق اشخاص حقوقی غیردولتی که در زمینه ارزیابی و جذب سرمایه های خارجی به کشور فعالیت می کنند، متناسب با سرمایه های جذب شده در قالب «جایزه جذب سرمایه های خارجی» پرداخت کند. نظر به اینکه به موجب ماده 1 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، حتی اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که با استفاده از سرمایه با منشا خارجی مجوز سرمایه گذاری لازم را اخذ کرده باشند، نیز سرمایه گذار خارجی محسوب می گردند: این مقرره قانون بودجه 1390 کاملابه نفع آن دسته از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ایرانی مقیم خارج از کشور خواهد بود که آمادگی لازم جهت سرمایه گذاری در داخل کشور را دارند. در واقع این اشخاص علاوه بر استفاده از «مزایای عمومی» در نظر گرفته شده در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی برای سرمایه گذار خارجی از «جایزه جذب سرمایه های خارجی» به مبلغ مقرر به شرح ذیل نیز برخوردار خواهند شد. میزان سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور را در سال 1388 حدود 350 میلیون دلار و در سال 1389 بیش از 2 میلیارد دلار عنوان نشده است. رشد بیش از شش برابری سرمایه گذاری این گروه در سال 1389 نشان می دهد تمرکز سازمان سرمایه گذاری بر جذب این نوع سرمایه ها است.

 -روند حمایتی از سرمایه گذاری خارجی با تصویب آیین نامه اعطای جایزه جذب سرمایه گذاری خارجی:

  به استناد بند (68) قانون بودجه 1390، هیات وزیران بنا به پیشنهاد سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و «آیین نامه اعطای جایزه جذب سرمایه گذاری خارجی» را به تصویب رساند.

 بر اساس این آیین نامه، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران مجاز است جایزه جذب سرمایه خارجی تا سقف اعتبار مصوب را به میزان 6 در هزار سرمایه خارجی واردشده به اشخاص حقوقی غیردولتی پرداخت کند. این میزان برای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تا 10 در هزار سرمایه خارجی جذب شده، تعیین می شود. در صورتی که اشخاص حقوقی غیردولتی متعدد برای یک موضوع واحد درامر جذب سرمایه خارجی به صورت مشترک، مشارکت داشته باشند سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران مجاز است متناسب با میزان فعالیت هر یک از آنها در جذب سرمایه خارجی، جایزه جذب سرمایه را بین آنها توزیع کند. اعتبار موضوع این آیین نامه هر 3 ماه یک بار متناسب با عملکرد سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران تخصیص خواهد یافت.

 - روند حمایتی از سرمایه گذاری خارجی با اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی:

 برای جذب سرمایه گذاری خارجی و بر اساس تصویب هیات امنای صندوق توسعه ملی 20 درصد از منابع این صندوق که بر اساس موجودی کنونی 4 میلیارد دلار است، برای پروژه های سرمایه گذاری خارجی اختصاص یافته است و افراد و شرکت ها به عنوان آورده طرف ایرانی می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.


10 آبان 1394
چاپ مطلب

امتیاز کاربران: 0

امتیاز دهید:   


مطالب مرتبط

ارسال نظر

برای نظر دادن، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
، اگر حساب کاربری ندارید، ابتداعضو شوید.

نظرات